Hoeve de Aar
Welterlaan 45
6419 CN Heerlen
info@hoevedeaar.nl
0455714432

De verschillende doelen van gegevens verzameling:

  1. Voor het reserveren van een bowlingbaan en/of tafel of een zaal. Easy Reservation Nederland en FR-solutions voor een back-up van de gegevens. Bij een telefonische of mondelinge reservering worden uw persoonsgegevens opgeslagen met als enig doel uw reservering vast te leggen. Het registreren van uw persoonsgegevens is namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Ditzelfde geldt voor een online reservering, waarbij de gegevens via een versleutelde verbinding (HTTPS) worden geregistreerd. Uw persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden (tenzij u ons hiervoor toestemming heeft gegeven), noch zullen zij verstrekt worden aan derden. U heeft het recht uw persoonsgegevens én eventueel de reserveringsgegevens, na de dag van reservering uit het systeem te laten wijzigen of verwijderen. U dient hier wel een verzoek voor in te dienen via ons algemene emailadres. ()
  2. Scoreverwerking voor het bowlingspel dat u speelt. Geen externe verwerking van deze gegevens. deze staan voor maximaal een (1) week op de frontdesk waarna deze worden verwijderd. Indien u geen toestemming geeft tot verwerking van deze gegevens kunt u een cijfer plaatsen in plaats van een naam, bijvoorbeeld een 1 voor speler 1 en een 2 voor speler 2 enz..
  3. Voor ons personeel om het rooster te tonen. FR-Solutions om ze op de beveiligde (HTTPS) intranet omgeving te tonen. Deze worden verwijdert na uitdiensttreding.
  4. Contactformulier om u verder te informeren. Deze gegevens worden gebruikt om u te bereiken en u verder te informeren over uw vraag/vragen. Zonder toestemming voor verwerking van deze gegevens kunt u geen gebruik maken van het contactformulier. Deze gegevens worden 180 dagen bewaard.
  5. Vacatureformulier om een selectie te maken voor nieuwe werknemers en u te kunnen bereiken voor een eventueel sollicitatiegesprek. Zonder toestemming voor verwerking van deze gegevens kunt u het vacatureformulier niet gebruiken. Deze gegevens worden 180 dagen bewaard.

U heeft het recht op inzage van de gegevens en rectificatie van deze gegevens of deze gegevens te laten wissen.
De gegevens worden gewist tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren en worden na de wettelijke
bewaringstermijn (7/10 jaar) gewist. U heeft het recht op bezwaar tegen de verwerking van gegevens. U heeft
het recht op intrekken tot verwerking van de gegevens. U heeft het recht op overdracht van de gegevens.
U mag een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens